sunnuntai 21. marraskuuta 2010

Lastensuojelun kehittämisosaaminen?

En tiedä, onko viisasta ottaa tähän kantaa julkisesti. Otan nyt kuitenkin. Mielestäni lastensuojelun kehittämispäällikön tehtävään tarvittaisiin nimenomaan lastensuojelun sosiaalityön koulutus ja työskentelykokemus kunnan lastensuojelun sosiaalityössä? Mutta jälleen on käymässä niin, että lastensuojelun kehittämiseen katsoo valitseva valtion organisaatio pätevämmäksi psykologin järjestötyöstä. Minua kismittää. Ei niin, etteikö ko.psykologi olisi muutoin loistava työssään - siitä ei ole kyse. Jospa joskus tulee sekin päivä, että terveydenhuollon kehittämispäällikön tehtävään valitaan sosiaalityön ammattilainen.

Lastensuojelu seuraavassa hallitusohjelmassa

Tapaamme keskiviikkona lastensuojeluteeman parissa kansallisia vaikuttajia. Omat toivomukseni seuraavan hallituksen ohjelmaan ovat:

1. hallituksen on vähennettävä tehokkaasti lapsiperheköyhyyttä

- lastensuojelun asiakaslapset ja perheet ovat köyhiä

- lastensuojelu niittää sitä, mitä muilla yhteiskunnan sektoreilla kylvetään tai jätetään tekemättä. Liian monen lastensuojelun asiakkaana olevan perheen ahdingon taustalla on aineellinen köyhyys.

2. hallituksen on varmistettava ehkäisevän lastensuojelun tukitoimien saatavuus eri-ikäisten lasten ja heidän perheidensä tarpeiden mukaan, kuten kynnyksettömiä palveluja esim. perhekeskus-toimintamallin mukaan, varhaista perhetyötä jo neuvolasta ja päivähoidosta, vanhemmuuden vertaistukea, tukea oppimisvaikeuksiin

3. käynnistetään erityinen kunnallisen lastensuojelun sosiaalityön pelastusohjelma vuonna 2011 annettavan kansallisen lastensuojelun laatusuosituksen toimeenpanemiseksi:

- lastensuojelun sosiaalityö on kiistatta kriisissä, jonka ratkaisemiin tarvitaan
monia keinoja. Lastensuojelutyön kokonaislaatu ja vaikuttavuus on ratkaisevasti riippuvainen lastensuojelun SOSIAALITYÖN laadusta. Sosiaalityöntekijä vastaa lapsen asiakasprosessista ja johtaa sitä.

- annetaan lisää aloituspaikkoja yliopistoihin ja yl amk-tutkintoon, jotta saadaan riittämään kelpoisia sosiaalityöntekijöitä (yl amk –tutkinto on antanut v.2005 lähtien pätevyyden maisterikelpoisuutta edellyttäviin virkoihin)

- synnytetään järjestelmällinen erikoistumiskoulutus-malli, jolla varmistetaan riittävä erityisosaaminen juuri lastensuojelun sosiaalityöhön. Lastensuojelun sosiaalityö vaatii erittäin korkeaa erityisosaamista.

- kansallisella tasolla turvataan käytännön asiakastyön vaatima tuki: mm. antamalla lastensuojelun asiakastyön dokumentaatiota koskeva STM:n asetus ja kehittämällä kaikkiin keskeisiin asiakasprosessin mukaisiin tehtäviin yhdenmukaiset lomakesisällöt ja ohjeistukset. Näin varmistetaan oikeusturva ja edistetään työn tasalaatuisuutta.

- kunnissa kehitetään kaikilla tavoilla sosiaalityön työolosuhteita: vähemmän asiakkaita per työntekijä, työn vaativuutta vastaava palkkaus, tiimi- ja parityö, sekä lähityön muu tuki.

Näillä päästäisiin jo pitkälle.