lauantai 2. kesäkuuta 2012

Lastensuojelun kulttuurisen muutoksen vahvistaminen

Lastensuojelussa on edelleen vahvistettava kulttuurista muutosta, jonka perustaa rakennettiin lastensuojelun kansallisella kehittämisohjelmalla. Lastensuojelun tulee kaikessa toiminnassaan tukea lapsen vanhempien ja läheisten voimavaroja. Kulttuurista muutosta tulee tukea mm. täsmentämällä lastensuojelulakia tuomalla lakiin lapsille, nuorille ja vanhemmille oikeus läheisneuvonpitoon niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Lastensuojelun kehittämistä tulee edelleen valtakunnallisesti myös ohjata ja tukea eri tavoin. Mm. näistä asioista keskusteltiin Valtiontalouden tarkastusviraston julkistaessa lastensuojelua koskevan tarkastusraportin 29.5.2012. Sain olla tilaisuudessa mukana.

Olen blogissani puhunut lastensuojelun palvelujärjestelmän kehittämisestä, paneutuvan lastensuojelutyön perusedellytyksistä (mm. aikaa jokaiselle asiakkaalle heidän tarpeidensa mukaan) ja osaamisen kehittämistarpeista, myös henkilöstörakenteesta, vanhempain kuntoutuspalvelujen kehittämisestä, valvonnasta jne...Tätä kehitystyötä ei nyt tueta kansallisesti riittävästi. Siihen ei riitä Kaste-ohjelman ehkäisevään lastensuojeluun liittyvät toimet, vaan tarvitaan lastensuojeluspesifisiä toimia.

Laitan tähän linkin Lastensuojelu-tarkastausraporttiin.

Vanhempain vertaistuki-verkosto Voikukkia

Meillä on parhaillaan käynnissä sijoitettujen lasten vanhempain vertaistuen Voikukkia-hanke - vanhemmuus voi kukkia huostaanoton jälkeenkin. Sain olla mukana ensimmäisessä valtakunnallisessa verkoston seminaarissa 23.5.2012 Tampereella. Puhuin esityksessäni lastensuojelun vaikuttavuuden arvioinnista ja siitä, mistä lapsi ja nuori sekä hänen vanhempansa ja perheensä hyötyvät - "mikä auttaa". Yksi sellainen on vertaisten keskinäinen tuki.
Tämän vahvistivat seminaarin paneelissa puhuneet huostaanotettujen lasten vanhemmat peilatessaan sitä, millaista tukea he olivat saaneet - vertaistukea ei ollut saatavilla lainkaan, eikä myöskään vanhemman kuntoutukseen juurikaan panostettu. Panelistit olivat löytäneet Voikukkia-verkoston ja valmentautuneet nyt myös vertaisohjaajiksi. Vertaisuus tuo voimaa ja auttaa käsittelemään huostaanottokriisiä ja elämänmuutoksia.

Kiitos Kasvatus- ja perheneuvonnan liiton (Kasper), joka on yhteistyössä Sininauhaliiton kanssa käynnistänyt Voikukkia-hankkeen. Ihmetellä täytyy, että miksi vasta 2010-luvun lastensuojelussa vertaistukea on lähdetty organisoimaan, kun vastaavalla toiminnalla on vuosikymmenten historia esim. mielenterveystyössä ja päihdetyössä. Kiitos Kasperille!

Laitan tähän linkin Voikukkia verkoston sivulle, josta voi ladata seminaariesitykset ja paljon muutakin erinomaista aineistoa.

Ps. Oppilaitoksessa on ollut kevätkiireitä ja samaa myös kotona (talo myynnissä ja uutta suunnitellaan). Siksi en ole ehtinyt kirjoittelemaan.