lauantai 1. huhtikuuta 2017

Lastensuojelua kehitetään Hackneyn mallin kokemusten pohjalta

Lasten ja perheiden palvelujen kehittämisessä tapahtuu Suomessa paljon hyvää. Lastensuojelua halutaan kehittää mm.Hackneyn mallin mukaan, 

Kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia

THL julkaisee viisi raporttia suomalaisen lastensuojelun kulttuurin muutoksen tueksi, josta juuri on julkaistu ensimmäinen raportti: Kohti suomalaista systeemistä lastensuojelun toimintamallia. Keskeisiä periaatteita ja reunaehtoja. (toim. Lahtinen & Raivio & Männistö). 

Raportin on kirjoittanut monitoimijainen ammattilaisten ja asiakkaiden työryhmä. Esiteltävä suomalainen sovellus Hackneyn mallista tarjoaa vaihtoehdon lastensuojelun sosiaalityön kokonaisvaltaiseen kulttuurin muutokseen ja ihmissuhdetyön palauttamiseen lastensuojelutyön ytimeen. Linkki raporttiin tästä 

Maanantaina 3.4. käynnistyy ensimmäinen Systeeminen lastensuojelu -kouluttajakoulutus Helsingissä, jonka THL järjestää lastensuojelua kehittävien maakuntien tueksi. Koulutuksessa opitaan systeemisen työotteen hyödyntämistä lastensuojelutyössä sekä sen kouluttamista lastensuojelun työntekijöille. Lisäksi rakennetaan visio omalle alueelle sopivasta lastensuojelun systeemisestä työotteesta.

Huostaanotto vertailevassa tarkastelussa
Miten päätöksiä lasten huostaanotoista tehdään Norjassa, Englannissa, Suomessa ja Kaliforniassa ja miltä suomalainen käytäntö näyttää vertailevassa tarkastelussa?
Tutkimuksen tuloksista kerrotaan lastensuojelun toimijoille suunnatussa seminaarissa Tampereen yliopistossa tiistaina 23.5.2017 klo 10.15-16.30.
Neljän maan huostaanottopäätöksentekoa tarkasteleva tutkimus Legitimacy and Fallibility in Child Welfare valottaa sitä, miten Norjassa, Suomessa, Englannissa ja Kaliforniassa tehdään päätöksiä lasten ottamisesta huostaan ja varmistetaan se, että huostaanottopäätös tehdään hyvin ja oikein. Sosiaalityöntekijöille ja tuomioistuinten päätöksentekijöille – ja myös kansalaisille – suunnattuja kyselyaineistoja on luettu tutkimuksessa rinnan päätöksentekoa ohjaavan normiston kanssa. Vertaileva tarkastelu tuo huostaanottopäätöksenteosta näkyviin asioita, joihin muuten ei ehkä kiinnitettäisi huomiota.
Tilaisuudessa kuullaan monitieteisen tutkimushankkeen tutkijoita: professori, tutkimushankkeen johtaja Marit Skivenes (University of Bergen), professori Jonathan Dickens (University of East-Anglia), professori Jill Berrick (University of California, Berkeley) ja professori Tarja Pösö (Tampereen yliopisto). Englanninkielisten esitysten lomassa ja lopuksi käydään keskustelua havaintojen annista suomalaisen lastensuojelun näkökulmasta: missä olemme onnistuneet ja mitä pitäisi tehdä toisin?
Tilaisuuteen toivotetaan tervetulleiksi erityisesti lastensuojelun työntekijät, päätöksentekijät ja kehittäjät.
Ilmoittautumiseen tästä  
Pesäpuu ry kehittää
Oletko jo tilannut itsellesi Pesäpuu ry:n uutiskirjeen - kannattaa. Tässä linkki Pesäpuun etusivulle, jossa tilauslinkki