sunnuntai 30. elokuuta 2015

Sillä on väliä, miten lastensuojelun tarve selvitetään: Johanna Hietamäen väitös 2015

Johanna Hietamäki tutki väitöskirjassaan vanhempien kokemuksia lastensuojelun alkuarvoinnista, jossa arvioidaan lapsen tilannetta, tarpeita ja vanhempien mahdollisuuksia vastata lapsen tarpeisiin.

Tutkimukseen osallistui 177 vanhempaa. Vastausten mukaan enemmistö vanhemmista koki alkuarvioinnin myönteisenä. Siinä myös vanhempi pohtii vanhemmuuttaan, kodin ja perheen sekä lapsen tilannetta ja tarpeita lapsen kannalta. Melko suuri osa vanhemmista koki, että heillä ja sosiaalityöntekijällä on samanlainen näkemys perheen tilanteesta. Sosiaalityöntekijät tapaavat alkuarvointia laadittaessa myös lasta ja nuorta, tosin tutkimuksen mukaan edelleenkään kaikkia lapsia ei tavata kahden kesken: vain joka neljännen perheen lapsi tavataan kahden kesken. Monet vanhemmat voivoivat, että sosiaalityöntekijät olisivat keskustelleet lasten kanssa enemmän. Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus tavata riittävän usein lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää.  - Tosin tämä oikeus alkaa siinä vaiheessa kun lastensuojelun asiakkuus käynnistyy - nykylain mukaanhan lastensuojelun tarvetta selvitettäessä ei vielä olla lastensuojelun asiakkaana, vaan on kyse sosiaalihuoltolain mukaisesta asiakkuudesta.

Osa perheiden vanhemmista koki myös, että alkuarviointi oli huonontanut perheen tilannetta. Johtuuko tämä alkuarvioinnin laadusta vai jostain muusta? Ainakin Hietamäki on huolissaan arviointien laadusta tilanteessa, jossa asiakkaita on paljon ja lain edellyttämissä aikarajoissa pitäisi pysyä, ettei kunta saa uhkasakkoja.

Hietamäki korostaa vanhempien ja sosiaalityöntekijän avointa yhteistyösuhdetta, jotta lapsen ja perheen asioissa päästää parempaan tilanteeseen. Alkuarvioinnissa on tärkeää etsiä voimavaroja, joiden varaan muutokset lapsen ja perheen tilanteessa voidaan rakentaa. Ongelmakeskeinen työskentely ei tuottanut toivottuja tuloksia.

Lue lisää Johanna Hietamäen tutkimuksesta: väitöskirjan tiedote tässä.

Helsingin Sanomien uutinen tutkimuksesta tässä. 

Väitökirja verkossa: Jyväksylän yliopisto tässä.  

2 kommenttia:

 1. Tilastollisesti en tiedä, joten puhun vain omasta kokemuksestani:

  Meidän kohdallamme alkuarviointi huononsi perheen tilannetta, koska taustalla oli äidin alkoholi- ja mielenterveysongelmien lisäksi hänen voimakas pykimyksensä vieraannuttaa lapsi isästään. Alkuarviointi sai äidin puolustuskannalle, eikä hän enää antanut isän nähdä lasta ollenkaan. Lastensuojelu ei ollut kykenevä käsittelemään tätä vaan otti "neutraalin" kannan vireillä olevaan huoltajuusoikeudenkäyntiin sillä seurauksella, että tuli tahtomattaan tukeneeksi äidin vieraannuttamiskampanjaa. Isälle pahoiteltiin, että "lastensuojelu ei voi ottaa kantaa tapaamisiin, mutta olemme äidille kertoneet, että lapsella on oikeus tavata kumpaakin vanhempaansa". Lastensuojelu myös kannusti isää viemään kiistan oikeuteen, koska äiti oli sovittelusta kieltäytynyt.

  Lastensuojelulla on eronneiden vanhempien tapauksissa lähtökohtana se, että kumpaakin ymmärretään ja kummankin "tunteita" myötäillään (minkä moni vieraannuttamisen kohteeksi joutunut kokee äärimmäisen turhauttavana), ja tukea annettaessa keskitytään lähivanhemman kotiin. Tämän seuraus on se, että vieraannuttajavanhemmalle ei aseteta minkäänlaisia rajoja eikä vieraannuttamisen taustalla oleviin mielenterveyssyihin puututa millään tavalla.

  Usein vieraannuttaminen tulkitaan vanhempien "huonoiksi väleiksi", vaikka lähivanhemmalla olisi vieraannuttamispyrkimysten lisäksi muitakin mielentereysoireita ja liiallista alkoholinkäyttöä. "Huonoihin väleihin" vetoamalla luistetaan omasta velvollisuudesta.

  On myös turhauttavaa, jos arviointivaiheessa äidin perättömiin syytöksiin reagoidaan voimakkaasti ja asioita lähdetään tutkimaan perusteellisesti, mutta isän raportit esim. äidin alkoholinkäytöstä sivuutetaan sanomalla: "Emme voi tehdä mitään, jos hän ei itse myönnä käyttävänsä enempää kuin 12 annosta viikossa." Toisin sanoen etävanhemman puheet tulkitaan riidanhaastamiseksi ja lähivanhemman puheet "aidoksi" huoleksi, vaikka vieraannuttamistapauksissa asia on nimenomaan toisinpäin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Minä en jaksa tuota vieraannuttamipropagandaa.Tämäkään isä ei valittaisi lainkaan.,jos lastensuojelu asetttuisi täysin hänen puolelleen.Eiväthän viranomaiset voi olla muuta kuin puolueettomia.Lastensuojeluhan ei maksa mitään,siksi kai isä yritti saada vetoapua sieltä...Mitä nämä isän mainitsemat mielenterveysongelmat äidillä muka ovat?Todellisia vai isän kuvitelmaa?

   Poista