torstai 27. toukokuuta 2010

Turhista ja tekemättömistä huostaanotoista

FS-TV:n Spotlight käsitteli asiallisesti ja hyvin 26.5.2010 huostaanottoteemaa, johon myös minua oli haastateltu (30.4.2010 blogissani julkaissuista teemoista). Ohjelmassa kuvattiin muutaman nuoren elämäntilanne, joissa heidän huostaanottonsa oli toteutettu, vaikka siihen ei nuoren itsensä ja hänen vanhempansa tai hallinto-oikeuden mukaan olisi ollut lastensuojelulain mukaisia perusteita. Lapset ja heidän vanhempansa kokivat, ettei heitä myöskään oltu kuultu siten, että he olisivat ymmärtäneet miksi huostaanotto toteutettiin. Ainakin yhdessä ohjelmassa esitellyistä tapauksista lapsi oli otettu kiireellisesti huostaan (olen käsitellyt kiireellisen huostaanoton perusteita ja –prosessia blogissani 21.3.2010).

Näin ei tietenkään koskaan pitäisi tapahtua, että lapsi otetaan turhaan huostaan.

Se on inhimillisesti ja taloudellisesti väärin. Pitkässä TV-haastattelun nauhoituksessa toin esille alla olevan asian, jonka myös kirjoitin blogissani 30.4.2010 (tätä otosta haastattelustani ei oltu otettu mukaan ohjelmaan):
- Huostaanottamisen kynnys on Suomessa korkea: lain mukaan huostaanoton tarve tulee arvioida niin huolella, ettei yhtään lasta otettaisi huostaan muuta kuin silloin kun siihen on tarvetta.
- On inhimillisesti traagista, jos huostaan on otettu lapsia, vaikka lapsella ei olisikaan huostaanoton tarvetta. Näissä tilanteissa taustalla täytyy olla ongelmat sosiaalityön laadussa.
- Mutta tämä on kuitenkin harvinaista, ja pääsääntöisesti lapsen tilanne on arvioitu huolella ja lapsi on todellisesti huostaanoton tarpeessa eivätkä avohuollon tukitoimet ole olleet riittäviä lapsen kehityksen ja terveyden turvaamiseksi.
- Jos huostaanottoon päädytään siksi, ettei avohuoltoa ole ollut asiakkaiden tarpeiden mukaan saatavana - kun kuitenkin lastensuojelulain (11§) mukaan lapsen ja perheen tulee saada juuri HEIDÄN tarpeisiinsa räätälöityjä tukitoimia. Taustalla ei ole sosiaalityön laatu, vaan kuntapäättäjin resurssipäätökset.

Kerroin TV-ohjelmaan otetussa haastattelupätkässä, että omaan pitkään työkokemukseeni ei sisälly tietoa turhista huostaanotoista. Ihmettelin ääneen myös sitä, että miksi kalliiseen huostaanottoon ryhdyttäisiin, jos lasta ja perhettä voidaan auttaa halvemmin avohuollon tukitoimin. (ja toisaalta juuri tuo kohta haastattelussa, oli se, joka otettiin toivomuksestani nauhalle uudestaan, mutta toimittaja oli ohjelmaan ottanut kuitenkin sen pätkän, jonka olin toivonut poistettavan ja käytettävän uutta ottoa, no, tällaista tämä on. Eipä silti, ihan hyvä ohjelma oli).

Tarvitaan tutkittua tietoa turhista huostaanotoista

Turhista huostaanotoista tarvitaan tarkempaa tutkimustietoa, jotta tämänkaltaiset oikeusturvan loukkaukset voidaan ehkäistä! Kuten tietoa siitä, millaisissa olosuhteissa päätökset on tehty, onko ne tehty esim.sellaisen sosiaalityöntekijän toimesta, joka on työhönsä pätevä ja kokenut, kuinka paljon asiakkaita työntekijällä on samaan aikaan asiakkaana – toinen Spotlight-ohjelman asiantuntijahaastateltava kuvasi, että sosiaalityöntekijällä ei pitäisi olla enempää kuin 8-12 asiakasta, ja todellisuudessa niitä on voinut olla 40-60-80 asiakasta.

Tiedän, että hallinto-oikeuden päätöksistä voidaan poimia sellaiset huostaanottopäätökset, joita oikeus ei ole vahvistanut ja nämä analysoimalla päästäisiin tutkimaan tällaisten tapausten taustat. Näin päästäisiin kiinni siihen, miksi tällaiset päätökset ovat syntyneet. Hiitolan & Heinosen hallinto-oikeuksien ratkaisut huostaanottoasioissa 2008 (THL, raportti 46/2009, 7, 33) raportin mukaan vuoden 2008 aineistossa oli 22 sellaista huostaanottoa, jotka oikeus hylkäsi. Tämä oli 4,5 % kaikista huostaanottohakemuksista. Yhteensä hallinto-oikeuksissa ratkaistiin 981 huostaanottoa koskevaa asiaa. Päätökset koskivat 600 lasta. Raportissa ei voitu tutkia näiden tapausten lastensuojeluprosessia, jonka kautta vasta selviäisi miksi näin oli tapahtunut. Tämän perusteella voitaisiin tehdä niitä korjausliikkeitä, ettei tällainen enää toistu. Kuka rahoittaisi tällaisen tutkimuksen?

Turhat huostaanotot onneksi ovat harvinaisia ja taustalla vaikuttanee lastensuojelun työolosuhteet, osaamisen, lähituen ja konsultaation puutteet eli lastensuojelutyön laadun ongelmat. Niiden korjaaminen vaati erilaisia RESURSSEJA - niin se vain on.

Tekemättä jäävät huostaanotot

Entäpä kun lapsi ei pääse huostaan, vaikka hänen kasvuolosuhteensa olisivat kuinka vakavasti vaarantuneet? Kuntia usein moititaan - enemminkin kuin turhista huostaanotoista - siitä, että lasta ei oteta huostaan kunnan taloustilanteesta johtuen. Tämänkin väitteen todentumiseksi tarvittaisiin tutkimusta! Itse olen ainakin jo väsynyt vastaamaan tähän väitteeseen, jonka tosiasiapohjaa ei tutkimuksin osoiteta. Kuka rahoittaisi tällaisen tutkimuksen?

Pysyvyyden teemastakin olisi hyvä saada kunnon tutkimusta … tutkimustiedon lisäämisen tarpeita on lastensuojelussa paljon.

Miksi yhteiskunta, joka ottaa lasten elämän vastuulleen, ei ole kiinnostunut ottamaan selvää siitä, miten tässä työssä onnistutaan ja millaisin edellytyksiin siinä voidaan onnistua! Vähän kyllästyttää tämänkin turha vaahtoaminen.

37 kommenttia:

 1. Niinpä, eniten kuitenkin ihmetyttää, että samasta perheestä osa lapsista (pieniä lapsia) on huostaaontettuina ja osa asuu edelleen kotona.. Näitä tapauksia on useita. voi vaan pohtia, että millä kunta on osannut "arpoa" ne lapset jotka ovat päässeet pois. Kaiken huippu on se, että näillä huostaanotetuilla on valvotut tapaamiset äidin kanssa. Kyllä se on niin, että monilapsisissa perheissä kunnalta vaan yksinkertaisesti loppuu rahat kesken ja loppuaika ollaan silmät kiinni. Olisi mielenkiintoista lukea ajatuksiasi myös siitä, että miksi ei ole itsestäänselvää, että sisarukset sijoitetaan samaan paikkaan. Nyt on tapauksia, joissa esim. kolme lasta asuvat kaikki eri paikoissa, vaikka tilaa olisi esim. pienryhmäkodissa/perhekodissa ollut. Sisaruussuhde on kuitenkin elämän pisin ihmissuhde ja se voi olla näille lapsille erittäin merkityksellinen heidän etsiessä/rakentaessa identitettiään ja pohtiessaan vaikeaa yhdessä koettua historiaansa. On toki tapauksia, joissa perheen patologia on sellainen, että on parempi kaikille aloittaa alusta.

  VastaaPoista
 2. Aivan kuten kirjoitit, sisaruussuhteet ovat lapsille yleensä hyvin tärkeitä. Tätä korostetaan myös lastensuojelulaissa. Silti perheen jokaisen lapsen tilanne on arvioitava yksilöllisesti, eli sosiaalityöntekijä ei voi arpoa, kuka perheen lapsista on huostaanoton tarpeessa, vaan jokaisen osalta tulee tehdä kokonaisarvio, ja tähän vaikuttavat monet asiat mm. lapsen ikä, lapsen yksilölliset tarpeet. Ei myöskään sellaista automatiikkaa ole, että kunnan rahatilanne olisi se, mikä määräisi montako lasta ko.perheestä huostaanotetaan. Tällainen on aivan kestämätön argumentti. Toivon faktoja tällaisen väitteen tueksi.

  VastaaPoista
 3. tilanteeni on että lapseni huostaan otetaan ensi viikolla. lapseni sisar on normaali nuori nainen 17 v. huostaan otettava lapseni 9v. todettiin autistiseksi 21.6. sosiaalitoimi ei ota tätä asiaa huomioon ollenkaan ja huostaan otto hakemuksessa lukee että pojallani on käytöshäiriö. nyt on kuitenkin selvinnyt että käytöshäiriö tulee esiin vain tilanteessa jossa lastani ei ymmärretä. ensi kuussa piti alkaa asian suhteen kuntoutus mutta nyt tämä huostaan otto mitätöi sen. lapseni olisi myös päässyt kouluun autististen lasten luokalle mutta nyt joutuu tyytymään laitoksen kotiopetukseen. mielestäni tämä on suuri vääryys jo sitenkin että koti on todettu hyväksi ja että teen kaikkeni lapseni eteen. miten tälläistä voi edes tapahtua.

  VastaaPoista
 4. Hei, päätöksen tulee aina kuitenkin perustua huolelliseen lapsen kokonaistilanteen arviointiin, ja jos asianosainen/osaiset vastustavat päätöstä, niin lopullinen päätös tehdään asiassa hallinto-oikeudessa sosiaalitoimen johtavan viranhaltijan hakemuksesta. Ja kun olet ilm. itse tässä huostaanottopäätöksessä asianosainen, niin sinulla on valitusoikeus päätöksestä, samoin lapsella itsellään (ymmärsin, että hän on jo sen ikäinen, että hänella on itsenäinen oikeus valittaa). Tämän enempää en voi neuvoa, enkä muutoinkaan voi ottaa kantaa yksittäisten ihmisten asioihin, ainoastaan neuvoa voin. Jaksamista.

  VastaaPoista
 5. Kyllä se vain raha ratkaisee kunnissa huostaanottopäätöksissä yllättävän paljon.

  Ajatellaanpa vain hyvästä perheestä tehtyä laitonta huostaanotto lapsen psykiatrisen hoidon takia. Näiden toimien kohteiksi joutuvat suurelta osin aivan väärät potilaat eli autisminkirjon lapset. Psykiatrit päättävät lapsen tarvitsevan psykiatrista hoitoa ja sairaalapaikkojen puutteessa lähete laitetaan lastenkodin psykiatriselle osastolle.

  Lähetteen takia otetaan yhteys lastensuojeluun, koska lastensuojelulaitos ei ota vastaan muuta kuin huostaanotettuja lapsia, joten ls-työntekijöiden on tutustuttava perheeseen. Monien tapaamisten jälkeen he toteavat, että perheessä ei ole lain mukaisia huostaanottoperusteita, mutta huostaanotto tehdään saadun lähetteen takia. Ketään ei kiinnosta se, että vanhemmat pyytävät lasta neurologian puolen hoitoon ja tutkimuksiin, eikä se, että psykiatrinen hoito yleensä huonontaa autistisen lapsen vointia.

  Niin huostaanotto tehdään, vaikka laillisia perusteita ei siihen olekaan. Laitoksessa perhettä kohdellaan kuin vanhemmat olisivat vähintään vuosia pahoinpidelleet lastaan. Osastolla ei ole yhtään psykiatrisen koulutuksen saanutta työntekijää, kaikilla on sosiaali- tai hoitoalan koulutus ilman psykiatrista erikoistumista.

  Näistä ns. hoidollisista huostaanotoista kansaned. Lipponen teki kirjallisen kysymyksen hallitukselle. Asiaan olisi pitänyt puttua rautaisin ottein, mutta se painettiin villaisella. Kyllä se vain raha on, joka näissä asioissa ratkaisee, mutta samalla lapsia kohdellaan ihmisarvon ja lakien vastaisesti ja lisäksi perheet asetetaan eriarvoiseen asemaan kustannusten suhteen. Se tuntuu olevan kaikille sivuseikka, että neurologisen oireyhtymän lapsi jää ilman oikeaa hoitoa ja kuntoutusta.

  Jos lapsi olisi saanut lääkäreiden suosittaman sairaalapaikan, olisivat vanhemmat maksaneet alle 100 euroa, loppu vuosi on lapselle ilmaista. Mutta huostaanoton kautta vanhemmat laitetaan maksumieheksi tulojensa mukaan, lisäksi lapsilisä ja muita etuuksia peritään kunnalle. Ja kunta saa lisäksi valtiontukea joka ainoasta huostaanotetusta. Jos lapsi olisi sairaalassa, kaikki jäisi kunnan maksettavaksi.

  Kukaan, joka vetäytyy suositun mantran 'yksittäistapauksiin ei puututa' taakse, ei tiedä mistä puhuu, kun sokeasti uskoo lakien noudattamiseen ja viranomaisten tai poliitikkojen rehellisyyteen näissä asioissa. Yksittäistapauksiin ei puututa siitä yksinkertaisesta syystä, että niihin puuttuminen paljastaisi lapsiin kohdistuvia ihmisoikeusloukkauksia ja lakien rikkomuksia, jotka suurin osa ovat poliitikkojen vastuulla.

  VastaaPoista
 6. Oikaisen virheellisiä käsityksiäsi. Jos raha ratkaisisi, niin yhtään lasta ei otettaisi huostaan eikä hoidettaisi neurologisella osastolla. Valtio ei tue yhdenkään lapsen huostaanottoa, vaan bruttokulut maksaa kunta. Kunta saa laskennallista sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta, jossa yksi pienen pieni laskennallinen osuus on huostaanotettujen lasten määrä. Lastensuojelun laitoshuollon kustannukset ovat varmasti suuremmat kuin neurologisen hoidon, josta osa toteutunee avopalveluina. Tästäkään syystä ei raha tällaisiin huostaanottopäätöksiin vaikututa. Kokonaan toinen asia sitten on, miksi terveydenhoidossa ei ole asiantuntemusta hoitaa lasta niin kuin kuuluisi ja miksi yhteistyö ei toimi lastensuojelun, terveydenhoidon ja lapsen perheen kanssa. Kuten aiemmin kerroin, jos as.osainen vastustaa huostaanottoa, päätöksen siitä tekee hallinto-oikeus, ja oikeus tutkii huolella ja riippumattomasti sen onko huostaanottoon perusteita. Jokainen yksittäistapaus pitää tietenkin hoitaa niin hyvin osataan, siihen on jokaisella lapsella oikeus. Rahasta tässä ei ilm. ole kyse, vaan osaamisen puutteeista ja yhteistyön ongelmista.

  VastaaPoista
 7. Miten neuvoisit vanhempia, joiden lapsi on otettu huostaan väärin perustein, perheen kokonaisolosuhteissakaan ei ole mitään perusteita huostaanoton jatkumiselle eikä asia silti tahdo hallinto-oikeudessakaan korjaantua?

  VastaaPoista
 8. Ei hallinto-oikeuksien pöytäkirjojen tutkiminen paljasta aiheettomien huostaanottojen määrää! HO ei kerta kaikkiaan takaa perheiden oikeusturvaa pelkästään käänteisen todistustaakan takia.

  Tärkeintä olisi tehdä ensimmäinen ja laaja tutkimus todellisista huostaanottojen syistä eli mikä on johtanut perheen lastensuojelun asiakkuuteen. Nythän siitä ei ole olemassa ensimmäistäkään puolueetonta tutkimusta. Puolueettomalla tarkoitan sitä, että myös asiakasperheitä kuultaisiin, vaikka todistajineen, koska oikeudessahan perheen arvovaltaisetkin todistajat jätetään monesti täysin huomiotta päätöksenteossa.

  Tutkimuksen rahoitukseen suhtaudutaan varmasti vähintään yhtä nuivasti kuin eduskunnassa suhtauduttiin Päivi Lipposen kirjalliseen kysymykseen laittomista huostaanotoista. Jos asia olisi ollut poliitikoille uusi ja yllättävä, se olisi herättänyt järkytystä ja kiihkoa puheenvuoroissa. Nyt sen sijaan: ei mitään.

  Pelkästään peruspalvelujen puutteen takia tehdyt huostaanotot eivät ole pelkästään epäinhimillisiä, vaan ne ovat traagisia siinäkin mielessä, että niiden olemassa olo täysin kielletään poliitikkojen ja lastensuojelun vastuuhenkilöiden taholta.

  VastaaPoista
 9. Eihän kunnan saama taloudellinen hyöty laittomista huostaanotoista sitä tarkoita, että niille ei jäisi niistä enää mitään maksettavaa. Saahan niille jäädäkin, jäisihän heille lakien mukaistenkin terveyspalvelujen järjestämisestä. Kansalaisten perustuslaillinen oikeus on saada niitä, jopa lasten ja ihan täysin huostaanottoa silloin, kun kotioloissa ei ole huostaanottoperusteita.

  Esim. psykiatrisen sairaalahoidon kunta maksaisi yksin, kun huostaanoton kautta he saavat rahaa myös vanhemmilta. Ja valtiolta saadaan huostaanotosta sen lain mukaan, jossa lastensuojelukerroin määritellään. Aivan sama, onko hyöty pieni vai suuri, hyöty se on joka tapauksessa, ei siitä mihinkään pääse, vaikka sitä miten tahansa pyöriteltäisiin.

  Ovatko lastensuojelun rahavirrat salaista tietoa kunnissa, kun yhdestäkään esimerkkikunnasta niitä ei julkaista? Toimittajat kyllä tietävät laittomista huostaanotoista. Heiltä saadun tiedon mukaan juuri hoidollisista huostaanotoista ei saa mainita esim. suorassa radiolähetyksessä, koska "ne ovat liian arka aihe."

  Kyllä Kuntaliitossa pitäisi olla tieto siitä, mistä ja miten korkealta taholta se on määrätty vaiettavaksi.

  Tosi asia on sekin, että kaikki sosiaalityöntekijät eivät lapsen saaman jatkohoitolähetteen takia rohkene tehdä laitonta huostaanottoa. Silloin perheen oikeusturva tulee näkyviin törkeimmällä mahdollisella tavalla. He yrittävät löytää perheestä olemattomia syitä vaikka tikulla kaivaen, että tilanne näyttäisi oikeudessa siedettävämmälle.

  Ja aivan turha väittää, että HO kaipaisi perusteluja tai todisteita sossujen väitteille, koska niin ei todella tapahdu.

  Kunta puolella vastuu laittomista huostaanotoista siirretään terveydenhoidon puolelle ja terveydenhoito siirtää ne kuntapuolelle. Mukavaa varmaan molemmille osapuolille, paitsi lapselle, joka laittomin perustein erotetaan läheisistään.

  VastaaPoista
 10. SIMERKKI kahdesta eri tilanteesta:

  a) Jos lapsi on vuoden sairaalahoidossa, maksavat vanhemmat terveydenhoitolain mukaan muistaakseni vain 75 euroon asti, loppu vuosi on lain mukaan lapselle ilmaista. Kaiken muun maksaa kunta yksin siinä suhteessa, mikä sen maksuosuuteen kuuluu omalle sairaanhoitopiirilleen.

  b) Kun tehdään terveyspalvelujen puutteen takia hoidollinen huostaanotto, saa kunta maksumiehiksi myös valtion ja vanhemmat:
  - laki lastensuojelukertoimesta antaa kunnalle valtiontukea sitä enemmän, mitä enemmän vuoden aikana on ko. kunnasta tehty huostaanottoja
  - vanhemmilta peritään sijaishuollon ylläpitoon palkasta heidän maksukykynsä mukaan. Viisi vuotta sitten sossut kertoivat tavallisen summan vaihtelevan 100-300 euroa joka kuukausi, peritty summa vaihtelee kunnittain.
  - samoin lapsilisä peritään kunnalle
  - jos huoltaja on yh, kunta perii myös kunnan maksaman elatustuen
  - samoin muut sosiaalietuudet, jos perheellä sattuu niitä olemaan, esim. asumistuki
  - sijaishuolto alentaa myös kunnan työttömyyskustannuksia, sillä on siis työllistävä vaikutus
  - suuria voittoja tuottavat laitokset maksavat kunnalle myös suuret verotulot

  Olen pyytänyt Turun Sanomilta ja HS:lta selvitystä noista kaikista lastensuojelun todellisista rahavirroista jo yli puoli vuotta sitten muutaman esimerkkikunnan osalta, mutta ainakaan toistaiseksi niitä ei ole haluttu julkaista. Jos se on estetty hyvinkin korkealta taholta, en ihmettele sitä ollenkaan.

  VastaaPoista
 11. haluaisin ottaa kantaa paljon puhuttuun tarpeettomaan huostaanottoon näin sijaisperheen kannalta. Eniten mieltäni on kuohuttanut valtatie 20 lehden päätoimittajan kirjoitukset jo useassa lehdessä, jossa hän kirjoittaa esimerkiksi näin; "nykyinen lastensuojelu ei ole lastensuojelua vaan tavallisten perheiden hajottamista silloin, kun perheet tarvitsevat pientä apua, niin kuin mikä tahansa perhe joskus tarvitsee. Lapsia otetaan huostaan, mutta ei päihde ja väkivaltaperheistä. Kuulin äsken yhden syyn. TUTTAVANI kertoi sosiaalityöntekijän huutaneen hänelle, että " ei kait lapsia päihdeperheistä oteta, kun ei mikään sijaisperhe huoli päihdeperheen lasta, hyvästä perheestä lapsen pitää olla."
  Tämä kyseinen päätoimittaja on toistuvasti kirjoittanut lehdessään samalla tyylillä ja aina on morkattu sitä, ettei mitään syytä ole ja AINA kertojana on ollut hänen ystävänsä tai ystävän ystävä jonka lapsi on otettu huostaan. Ja tietenkin aina ilman mitään syytä, niin kuin näissä nyt yleensä on. Monikaan vanhempi ei näe huostaanotolle mitään syytä. Edelleen hän sanoo myös sitä, että kunnat saavat huostaanotoista rahaa, mutta missään ei koskaan mainita kuinka paljon huostaanotot tulevat maksamaan kunnalla ja valtiolle laitosmaksujen myötä. Toivoisinkin kannanottoa lehteen joltakin asiaan oikeasti perehtyneeltä eikä ystäviltään kuulopuheinaan kuultuna. Sijaisperhe tekee uskomatonta työtä näiden lasten kanssa, jotka aika usein ovat aivan sekaisin mieleltään oltuaan liian pitkään siinä biologisessa perheessä, jossa suurimmassa osassa käytetään erilaisia päihteitä. Pienetkin lapset eivät osaa leikkiä, vaan he käyttäytyvät aikuisen tavoin koska ovat itse joutuneet selviytymään ruoan saannista ym. Kaapeista hamstrataan ruokaa, koska ovat oppineet siihen ettei sitä ruokaa aina ole saatavilla ja jopa jauhot menevät sellaisenaan. Tätä tällaisen lapsen arkea eivät tiedä muut kuin sijaisvanhemmat, koska tavallinen ihminen ei sitä osaa edes kuvitella. Kaikki lehdissä kirjoitetut tekstit menevät aivan täysin eikä kukaan edes voisi kuvitella etteikö asiat nyt olisi näin kun päätoimittaja niin kirjoittaa.
  Samalla sijaisvanhempia on mollattu siitä, että he tekevät sitä rahan takia.Raha minkä siitä saa, on hyvin pieni osa siitä, mitä saisit normaalissa päivätyössä.Jos tästä todella maksettaisiin se mitä ihmiset ovat saaneet ymmärtää, sijaisperheistä ei olisi pulaa. Toki on voinut olla niitä, jotka ryhtyvät tähän rahan takia, mutta huomaavat pian todellisuuden. Jos ihmiset todella tietäisivät mitä tämä työ tuo tullessaa sen sijaislapsen taloon tulon myötä, luulen ettei monenkaan suusta kuuluisi negatiivista sanaa. On ilon aiheita huomata kuinka lapsi alkaa jopa hymyillä ja sosiaaliset taidot kehittyvät. On ihanaa kun lapsi hakee aikuisesta turvaa ja käpertyy kainaloon ja sanoo, että siinä on hyvä olla. Mutta siihen arkeen kuuluu paljon negatiivisia asioita. On terapiaa, käytöshäiriöitä, sukulaisten tapaamisia, jotka eivät aina suju hyvin ym. Pienen lapsen päähän mahtuu tavattoman paljon aivan uskomattomia ajatuksia ja pelkoja.
  Itse tunnen monta sijaisperhettä ja en tiedä yhtäkään tapausta, jossa olisi ollut aiheeton huostaanotto. Päinvastoin, liian usein lasta seurataan liian pitkään biologisessa perheessä uskaltamatta tehdä huostaanottoa. Silloin lapseen on jäänyt jo pysyvät vauriot.

  VastaaPoista
 12. Kiitos anonyymi kommenteistasi. Olen samaa mieltä, että tarvittaisiin tutkimusta, eikä hallinto-oikeuksien ratkaisut riitä asiassa. Eri teksteissäni olen tutkimustiedon perään kysynytkin. Valtiota ei tunnu kiinnostavan lastensuojelututkimusohjelman laatiminen.

  Kustannuksista tarvittaisiin myös tutkimustietoa, sillä Kuntaliitollakaan ei ole käytössään muuta tietoa kuin mitä sijoitetujen lasten hoitokustannuksista ovat kunnat ilmoittaneet. Ja se ei kerro muuta kuin sen, kuinka paljon käytetään rahaa hoitovuorokausien ostamiseen tai oman toiminnan kustantamiseen.
  Olen kuitenkin kanssasi eri mieltä siitä, että kertakaikkiaan kunnilla olisi minkäänlaista syytä ottaa taloudellisten hyötyjen vuoksi yhtään ketään huostaan. Syyt turhille huostaanotoille ovat lastensuojelun osaamisessa.

  VastaaPoista
 13. Minulta otetaan huomenna 14v tyttö kiireellisenä huostaan.Syynä on kuulemma se että tyttö puhuu itsetuhoisia juttuja.Yritin selittää että apua tarvitsee ja sijoitus muualle toistaiseksi varmasti oikea ratkaisu,mutta kiireellinen huostaanotto????
  Olemme aivan normaali perhe,tytöllä pikkusisko 11v jotka ovat aikaisemmasta avioliitosta.Perheessä yritys,eli tullaan ihan ok toimeen ja käydään töissä molemmat ja ruoka on pöydässä ja vaatteet päällä.Ei hakata,en käytä alkoholia kuin keskimääräisesti1-3 krt vuodessa.Eli mikäköhän mahtaa se syy oikein olla.Tyttö ollut 3 viikkoa psykiatrisella osastolla,mitään diagnoosia en ole saanut enkä liioin mitään päätöksiä huostaanotosta tai sijoituksesta!
  VOIKO JOKU NEUVOA MITÄ VOIN TEHDÄ,JA ONKO HEILLÄ OIKEASTI OIKEUS TÄLLÄISEEN TOIMINTAAN.EIVÄT OLE AIKAISEMMIN OLLEET MISSÄÄN YHTEYDESSÄ.KESÄLLÄ PYYSIN APUA NIIN SANOTTIIN KUN EI OLE ASIAKKUUTTA NIIN EI VOIDA AUTTAA.ONKO YHTEISKUNTA NÄIN MÄTÄ???

  VastaaPoista
 14. Teidän kanssa asioista olisi tietenkin pitänyt keskustella niin, että teillä on tiedossanne kaikki asiaan liittyvä tieto ja että on varmistettu se, että kaikki osapuolet ymmärtävät mistä on kyse ja miksi näin toimitaan; mistä ollaan huolissaan, millaisten tukitoimien arvellaan tehoavan, miksi toimitaan kiireellisesti, millainen päätös kiireellinen sijoitus on (siitä olen kirjoittanut mm. maaliskuun blogissani)jne.

  Aina ei ole lainkaan kyse siitä, että perheessä pitäisi olla jokin syy nuoren elämäntilanteessa: lapset ovat yksilöitä, ja esim. kehittyvän nuoren elämään vaikuttavat monet muutkin asiat kuin vanhemmat ja perhe. Teillä vanhempina on varmasti kova huoli lapsestanne mutta myös omasta jaksamisestanne. Tähän teidän tulisi myös saada tukea lapsen sosiaalityöntekijän kautta. Kun tämä on julkinen nettipalsta, eikä myöskään tehtäväni ole toimia yksittäisten tapausten konsultoijana, en voi tämän enempää asiassa toimia. Toivottavasti olette saaneet asianmukaista tietoa ja tukea.

  VastaaPoista
 15. Kyllä siihen huostaanottoon oikeen tähdätään ja kirjoitetaan asiakaspapereihin kaikki mistä voisi olla hyötyä huostaanotossa. Hyviä asioita ei kuulemma tarvitse kirjata .Onko vanhenmuuden arviointi avohuollon tukea.
  Jos lastensuojeluilmoituksen saa tehdä huoli perusteella ,saako siihen kirjoittaa sellaisia asioita jotka ei pidä paikkaaansa.On paako mainita vielä yksittäis tapauksista, joita ei kommentoida koska ovat ehkä erinlaisia,mutta niitä voi tapahtua yli 500 vuodessa ja kenen homma se olisi kommentoida niitä.

  VastaaPoista
 16. Kyllä lastensuojelussa lapsesta ja hänen perheestään tulee tietenkin kirjata myös positiivisia tietoja. Lakiemme (julkisuuslaki, asiakaslaki, hallintolaki jne.)mukaan viranomaisten asiakirjoissa olevien asiakastietojen täytyy tietenkin olla faktaa. Jokaisella asianosaisella on oikeus pyytää poistamaan virheelliset tiedot, ja jos viranomainen ei tätä tee, on asianosaisella oikeus saada tästä virranomaisen päätös kirjallisena ja perusteltuna.

  VastaaPoista
 17. Olen tutustunut kahteen ulkomaalaisyksinhuolataja aiti joiden lapset on huostaanotettuja lahinna ihaan naapurin puheiden mukaan keittion siistittomyysdesta, ja toisessa tapauksessa koulussa poissaoloja murtuman takia, joita laakarit ei todennut ajoissa. Itse jouduin sosiaalitoimistoon haasteltavaksi, kun turhauduin avoimenpaivakodin tyontekijan outoon asiohin puuttumisiin. Sain myonhemmin teitaa, etta hanen oma poika oli tehnyt itsemurha muutama kuukautta sita ennen.
  Olen sita mielta, etta sosiaaliviranomaset eivat puuttuu tyotovereiden eparehellisyyteen ja etta, huonoiten voivat ne perheet jotka saavat "apua".

  VastaaPoista
 18. Suomalaisessa jarjestelmassa korostuu seuraavat arvot: itsenaisyys, siisteys ja tasmallisyys. Tama menee aika pahasti ristiin monen ulkomaalaisen arvomaailmaan kanssa, jossa korostuu ihmis-suhteet, rakkaus ja keskustelua. Eli saa olla eri mielta eika tarvitsee pelata: siina on konsepti mika taytyisi tuoda maahan! Se voisi olla perati rikkaus.
  Mielestani Suomessa asuminen on uhka mielen terveydelle. "kylmat" kansalaiset eivat kanna vastuuta ystavistaan, kun siihen on ammattilaiset. Tama jarjestely ei tuota onnea. Lapset oppivat heti paivakodissa tonimaan, ja etta itkuilla ei ole valia. Eika medikaalisaatio tuota terveytta. Ainoa asia mika on ikina ketaan auttanut on ukso omaan itseena.

  VastaaPoista
 19. LASTEN HUOSTAAN OTOT SUEMESSA
  on hyvin valitettavaa kun syntyy perheeseen kehitys vammanen lapsi siitä syylistetään
  vanhempia 99% tapauksissa usesta suurimmaksi
  osaksi vielä lääkärit elää debrivaatiossa
  diaknooseissaan olen itse törmännyt asiaan kymmeniä kertoja on lääkäreille ja sos täteille
  noloa kun minä isänä tulin viimein kokoukseen
  kutsuttuna kertomaan ai niin täl minun tytöllä
  on kehitys vamma diaknosi tai poikani osalta sanoin Hyvinkään sairaalaan Spykiatrille ai niin muuten täl mun pojal on daiknosikin onko se nyt muuttunut ai on vai tuli vastaus kerroin pojalla olevan dysvasia nyttemmin
  poika todettiin adhd.
  Debrivaatio on yleisin diaknosi sillä tulee
  paljon huostaan ottoja ja se on 100% tapauksista väärä kehitys vammasuus on yleinen huostaan ottojen yleinen syy mutta
  tämä diaknosi todetaan vasta kun on monta vuotta lapsi lasten kodissa ollut.
  Huostaan ottoja on jälkikäteen purkautunut tämän takia monesti jos perhettä on edes huostaan oton jälkeen enään olemassa.
  mitä tulee itsetuhoisuuteen HUOSTAAN OTTO PAHENTAA ITSETUHOISUUTTA KOSKA ITSE TUHOISUUDEN SYY ON MONESTI MUU SYY ELI HENKILÖ TARVITSEE SAIRAALA TUTKIMUSTA LASTEN KOTI EI OLE SAIRAALA.
  siellä ei tutkita mitään jos henkilöllä itse tuhoisuutta siellä on taustalla jokin sairaus
  adhd dysvasia masennus yms
  lakiin muutos äkkiä virheitä on tehty jo vuosi kymmeniä minulla itsellä kokemuksia 20 vuoden ajalta.
  Römpän ukko Vihti

  VastaaPoista
 20. järkyttävää että yhä tehdään valheperusteluin vuosien huostaanottoja, ja samaan aikaan jätetään tekemättä tarpeelliset! Jumala rankaiskoon sossuja jotka valeita levittävät asiakkaistaan ja antakoon vapauden aiheetta vangituille lapsille, huosta on aina lasta traumatisoiva toimi. Siunausta ja voimia äideille, rukoillaan että huostat suunnataan jatkossa oikein ja rikollisesti toimineet soskut ja hoitajat saadaan kuriin!

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Niin se on.. Minulta otettiin lapsi vaikka en sitä itse halunnut. Siitä on aikaa 20 vuotta. Äitini olisi ottanut hänet mutta hän oli kuulemma liian vanha hoitamaan lasta 44v. Se oli sitä aikaa mutta olen edelleen katkera sillä mummu, minä ja muut läheiset olemme kärsineet tästä. Äitini oli ja on kaiken lisäksi raitis, ei tupakoi ja uskossa oleva ihminen mutta silti ei annettu. Itselläni oli vaikeuksia mutta ne ongelmat väistyivät n. 17v. sitten. Sydäntä raastavaa tämä on kun nyt jo aikuinen lapseni ei pidä yhteyttä ja se on sossun vika kun aina tapaamiset rajoitettiin kahteen tuntiin ja pari kertaa vuodessa tapasimme. Lapset kuuluvat äideilleen ensisijaisesti ellei ole mitään hengenvaaraa. Minulla on nyt kaksi lasta jotka haluaisivat tutustua häneen vaan eivät voi. Jumala auttakoon!!

   Poista
 21. tarvittaisiin laatuvalvontaa, sosiaalityöntekijöiden valvojat nukkuvat!

  VastaaPoista
 22. kysyn sinulta sirkka rousu
  kuinka voi olla mahdollista et ns, kunta rajat suojelevat hyvinkään lastensuojelua; pyyntö puoluettoman kunnan asioitteni hoito .vastaus oli tämä aluerajat mihin muut kunnat eivät missään tapauksessa saa puuttua.. työtekijä on katsoo itse onko itsensä jäävääminen tarpeellista.
  uskomatonta et sen tekee itse työntekijä
  poikani kiireellinen huostaanotto päätöksessä ilmenevä syy: vanhempien riitaisat välit vaikka pojan sijotuksen aikana perhetyö painosti kriisi perheen äidin mukaan poikaa palaamaan isälleen useita kertoja viikossa. ja sijotuksen jälkeen poika laitettiin isälleen antamatta vaihtoehtoja.
  eikö silloin huostaanoton syyltä putoa pohja kun samaan aikaan lastensuojelu painostaa lasta palaamaan isälleen vaikka tehneet huostaanoton vanhemien riitaisiin väleihin vedoten.
  ja kuinka hyvinkään kaupungin lastensuojelu saa valehdella ,vääristellä salata ,poistaa tietoja. kaupungin työntekijä ollut paikalla poliisin pyytäessä päivystävää sosiaalityöntekijää paikalle. tilanteen katsoessa kyseinen viranomainen päättää ettei äiti saa ottaa lasta mukaansa äidin tätä usein siinä kysyessä. vantaan kaupunki ihmetteli tapausta kun ei viranomainen ollut tehny mitään virallista päätöstä asiassa joka olis pitäny tehdä- asiaa perättyä viranomainen lähetti vantaalle meilin jossa teksi viranomainen tullut paikalle ja vanhemmat keskenään sopineet lapsen jäävän isälle hyvinkäälle. otettuani yhteyttä kyseiseen työntekijään väitti mullekkin meidän sopineen asiasta isän kanssa. tarkistin asian isältä ,mummolta sekä paikalla olleilta poliiseilta: työtekijä ei antanut sinun viedä lasta mukanasi.josta otin taas yhteyttä kyseiseen henkilöön joka huusi puhelimeen et valehdellaan kaikki poliisin kanssa jonka jälkeen sulki puhelimen. ihmettelin työntekijän käytöstä ja sitä kuinka viranomainen joka toimittaa virkaansa voi valehdella tai tehdä mitä haluaa iloman päätöksia. olen jo kyseisestä tapauksesta pyytäny kirjallisia asiakijoja muistiin panoja yli 5 krt.koskaan tätä ei lue missään.jopa kaupungin lakimies on otettu ns.neuvotteluun ja sielläkin väitettiin ettei tällästä tapausta ole sit tapahtunut koska siitä ei löydy hyvinkään kaupungilla mitään merkintää. eikö kukaan tarkastele hyvinkään oma valtaista menettelyä viranomaisena. kuinka tietoja saa poistaa. lukuisista asiakirja pyynnöistäni huolimatta yli 3v ajan en oo saanu pojan vanhan kunnan lähettämiä asia kirjoja pojastani .paperit sain kohdistettuani pyynnön suoraan kyseiselle kunnalle joitten mukaan hyvinkään olis pitäny asiakirjat mulle toimittaa kun olen kaikkia meitä koskevia asiakirjoja pyytänyt useaan otteeseen.
  kuinka hyvinkää voi perustella asiakirja eväämisen : keskeneräisyys mikä ei enään julkisuus lain pykälä 9 luku 2 ei oo enää laillinen syy olla antamatta asiakirjoja tai muistiin panoja asiasta.
  mut niin teki hyvinkää pyytäessäni asiakirjoja oikeuteen johon tuomari suositteli valituksen tekoa.
  kun käsityksen mukaan tapaukset harvinaisia muka niin kuinka koko kunta salailee väärinkäytöksiä terveisin sabina heinonen 0451280642

  VastaaPoista
 23. useat kunnat selittelevät huostaanottoja sillä ettei kunnalla ole rahaa tukea näitä lapsia tarvittavilla tukitoimilla.
  mutta kun lapsi suostaanotetaan heillä täyttyy kunnan kriteerit eli rahaa kyseiseen lapseen on enemmän käytössä.
  mikä on ihan naurettavaa,nekin varat joita kunnat käyttää turhiin huostaanottoihin tehtäis paljon tukea tarvitseville perheille. missä on se kuntien aito halua auttaa perheitä. t:heinonen

  VastaaPoista
 24. Lapseni huostaanotetaan Joulun jälkeen, syynä on se, että minusta on tehty lastensuojeluilmoituksia joissa kaikissa kerrotaan minun vaikeasta päihdeongelmasta. Olen tehnyt rikosilmoituksia ko. asioista, mutta sosiaalityöntekijä ei ota huomioon että ilmoituksia voi tehdä myös kiusatakseen ihmistä. Minullakin on oikeus vapaa-aikaan joka ei kuulu kenellekkään, jos olen ollut iltaa viettämässä niin lapseni ovat olleet tuttavan luona yötä, mutta sosiaalityöntekijä ei ota sitä huomioon. Lain muuttumisen jälkeen täällä Kuopiossa on tehty lastensuojeluilmoituksia järjettömät määrät. Miten voit todistaa olevasi hyvä äiti/isä jos kiusataan lastensuojeluilmoituksilla. Tekijöitä ei saada kiinni. Eteläisessä lapsiperheyksikössä on sosiaalityöntekijä jolla on elämäntehtävänä huostaanottaa lapsia. Kyseisestä työntekijästä on tehty useita valituksia läniin, mutta niitä ei käsitellä, ihmettelen miksi? Kuopiossa lapset ja vanhemmat voivat pahoin, mutta ketä kiinostaa. Sosiaalityö ei auta perheen vanhempaa/vanhempia vaan kaikki tuki ja auttaminen menee lapsiin, onkohan jossain vika.

  VastaaPoista
 25. Hei,
  Törmäsin blogiin joka on kiinnostava ja myös ajankohtainen. Onko mahdollista saada sinun tarkempia yhteystietoja? Haluisin kuulla myös teidän mielipiteen huostaanottoasiassa.

  VastaaPoista
 26. Minut tavoittaa vaikkapa työni yhteystiedoista Metropolian ammattikorkeakoulusta. Etunimi.sukunimi (at) metropolia.fi. En voi kommentoida yksilöä koskevia huostaanottoasioita.

  VastaaPoista
 27. lapseni ajojahti alkoi kun isä ei tunnustanut isyyttä silloin poika 8 vuotias aloin vaatia myös elatusmaksua.isä alkoi soittelemaan soskuun ja valehtelemaan äitistä yhtä ja toista.kukaan ei minua uskonut,jopa naapurini joka on väkivaltainen isä ja olen sen myös heille kertonut,ja sanoin myös kun tein soskuun ilmoituksen että isä on minua uhkaillut että jos vaadin isyyden tunnustamista hän tekee elämastämme helvettiä.mutta pojan isästä tehtiinkin ukko yli jumala samoin hänen todistajastaan .no nyt on kaikki syytteet mennyt nurin.isä sekosi hovioikeudessa ja naapuri vihdoin tunnusti hovioikeuden edessä että repii lapsiansa korvista ja on ollut väkivaltainen,olen tämänkin sanonut soskuun mutta ei voida kuulemma puuttua asiaan kun ei muilta ole tullut ilmoitusta .että tämä ei pääty minun ja poikani kohdalla koskaan ,sijoituspaikkakin oli kehuttu puuliiteriä myöten koska poika sijoitettiin isälle.joka tosin ei poikaa rakkauden ja huolenpidon takia halunnut vaan eurojen .toivon kun lapsi täyttää 12 ehken hän vihdoin pääsee kotiin.haluaisin tämän julkaista lehdessä mutta sosku raivostui ja sanoi etten missään nimessä sitä saa tehdä.

  VastaaPoista
 28. Hei.Onko toimittu väärin.Lapseni otettiin huostaan kiireellisenä noin viikko sitten.Syynä koulunkäymättömyys ja halusivat molemmille psyk.tutkimukset.Toiselle ei lääkäri katsonut aiheelliseksi edes tehdä lähetettä,sekä 2 vuotta sitten lähete palautunut kun kriteerit eivät täyttyneet.enhän voinut häntä sillon viedä.Asiantuntijaryhmä oli kuulemma tutkimuksien kannalla 4 vuotta vanhalla historialla,näkemättä ja kuulematta lasta,kukaan ryhmässä ei ole nähnyt/tunne lapsiani.Toiselle halusivat tutkimukset,kun ei käynyt koulua ja eivät ole häntä koskaan tavanneet.sosiaali väitti asiantuntijaryhmällekkin,ettei hänellä ole kavereita,vaikka on.Oliko kiireellinen hätiköityä?kesälomatkin alkoivat.

  VastaaPoista
 29. Hei, kiireellisen sijoituksen perusteena voi olla akuutti tilanne, joka vaatii välittömiä toimia tai pitkään jatkunut lapsen/nuoren kehitystä vaarantanut elämä, joka vaatii esim. pysäytystä ja perusteellista tilannearviota, joka vaatii lapsen/nuoren asumista ympärisvuorokautisesti lastenkodissa tai vastaavassa yksikössä. Kiireellinen sijoitus on lyhytaikainen, ja sen kuluessa lapsen/nuoren tilanne selvitetään ja etsitään lasta/nuorta auttavia tukitoimia yhteistyössä nuoren ja hänen perheensä kanssa. Tilannetta tutkitaan kokonaisvaltaisesti, ja siihen osallistuu useimmiten eri alojen ammattilaisia sen mukaan millaisesta tilanteesta on kyse.

  Perusteet kiireelliselle sijoitukselle tietenkin pitää olla olemassa, ja ne käyvät ilmi päätöksestä. Kiireelliseen sijoitukseen ei pitäisi päätyä hätiköidysti, ja nyt on hyvä aika kesäloman kuluessa selvittää lapsen tulevaa koulunkäyntiä ja tukimuotoja.
  Olkaa aktiivisia ja pyytäkää saada nähdä kaikki lasta koskevat asiakirjat, jotka teille pitäisi ilman pyytämistäkin näyttää. Päätös pitää antaa teille tiedoksi.
  Jaksamista.

  VastaaPoista
 30. Lyhytaikainen? okei meillä alkoi sosiaali samana päivänä puuhata huostaanottoa eli se siitä arvioinnista.

  Meillä oli asiakkuussuunnittelu palaveri sijoituspaikassa.Eipä puhuttu kotiinpaluusta??Mitkä suunnitelmat.....jaa-a

  Kotiin pitää saada se vahvuus,näin ja sen kuulemma saan siltä ptt,joka ei 6kk aikana saanut muuta aikaiseksi kun raporttia meidän kodista ja lapsista.Kotioloista ei ollut huolta vaan koulusta.

  VastaaPoista
 31. Tiedän tapauksen, jossa laittomasti huostaanotetulle lapselle sanottiin, että vanhemmat oli vapaaehtoisesti lähettäneet lapsen pois kotoa, jotta lapsi "vastustelisi" vähemmän.

  VastaaPoista
 32. On surullista kuulla tällaisista kokemuksista. Lastensuojelun tulee toimia kaikkien lapselle tärkeiden läheisten kanssa täysin avoimesti ja asioista niin monta kertaa keskustellen, että asianosaisilla on sama käsitys asioista. Millainen on laiton huostaanotto?

  VastaaPoista
 33. Minut ja veljeni otettiin neljän lapsen perheestä huostaan vuona 2007 olin 7v....
  huostaan otto tehtiin minusta ja vanhempieni mielestä hätiköiden ja väärin perustein (kaikkea ei otettu huomiion) syyt huostaanottoon oli erillainen käytökseni päiväkodissa ohjaajien vastustaminen ohjaajat kokivat minut uhkana 4vuotiaana ja mielikuvitus maailmassani viihtyminen. Sain kuulla huostaanotosta edeltävänä päivänä veljeni kanssa. Asiaa ei koskaan selvitetty meille kunnolla luulimme olevamme kesäleirillä ja soittelimme iltaisin äidille että milloin päästään pois täältä kesäleiriltä?
  sossut tiesivät äidin masennuksesta ja että vanhemmat riitlivät usein, mutta huomioon ei otettu miten kotiavustaja oli kaltoin kohdellut meitä jopa äidin edessä ravistanut minua rajusti suuttuessaan tempperamenttisen käytökseni takia.
  Myöhemmin äiti oli leikkipuistossakuullut miten muut vanhemmat olivat kertonut että se nainen oli huutanut meille leikkipuistossa kiipeilystä. äidille kaikki perusteltiin silläviisteen että "kylläme kaikki tiedämme että te olette sossun asiakas" joten äidillä ei ollut sanomista. Päiväkodin ohjaajatkin kohtelivat huonosti, joku toinen pvkodin ohjaaja oli kertonut äidille, ettei hän kyllä kohtelisi minua tuollatavoin. Kaltoinkohtelu jatkui lastenkodissa ja Kiinnipito tilanteissa käytettiin väkivaltaa oltuani 7-10v myös veljelläni niitä tehtiin useita. Nykyään ei enään vanhemmiten, mutta nyt näen miten muita lapsia kohdellaan väärin. Kiitos valtio!

  VastaaPoista
 34. Hei, kiitos kun jaoit kokemuksesi. Tällaista ei pitäisi olla: jokaisen lapsen pitää saada tietää miksi ei voi asua ja elää omassa kodissaan, ja jos otetaan huostaan niin lastenkodissa lapsen turvallisuudesta pitää huolehtia, aikuisten käytös pitää tietenkin olla asiallista ja lasta kunnioittavaa, lasta kuulleen ja myös keskustellen miksi toimitaan siten kuin on toimittu. Kerro kokemuksistasi omalle sosiaalityöntekijällesi ja vanhemmillesi.

  VastaaPoista
 35. Lapseni otettiin huostaan, avohuollon tukitoimenpiteitä ei edes yritetty. Sukulaisten valheiden takia. Sosiaalityöntekijät antavat todistettavasti vääriä lausuntoja oikeudelle!!!, mustamaalaavat huoltajan, kun heidän kanssaan eri mieltä. Avohuollon sijoitus lähes 4 kk, kiireellinen sijoitus, vaikka jo sijoituksessa sen jälkeen 5 kk. Laitoksessa todettu: ei kaltoinkohtelua, ei väkivallan uhkaa.Lapsi suunnitteli kotiinlähtöä, tupaantuliaisia, mutta saikin sen sijaan kuulla ettei pääse enää kotiin! Avohuollon sijoituksen alettua, siitä viikon päästä aloitettiin rajoittamaan huoltajan ja lapsen tapaamisia, vaikka huoltaja ei ollut antanut mitään syytä rajoituksille; ei sääntörikkomuksia, ei sopimusrikkomuksia, ei perusteluja, eikä vastustamisia. Kukaan ei edes kertonut huoltajalle, että avohuollon sijoituksessaei ole rajoituksia. Kiireellinen sijoitus tehtiin vain päivä sen jälkeen, kun läheistapaamisessa, läheisten läsnäollessa, sossut, joista toisesta tehty monta valitusta vaihtamisekseen (päätti sitten oma-alotteisesti lopulta lähteä) hymyssä suin purkivat kaikki rajoitukset ja että lapsi saa huoltajan kanssa kulkea rajoittamatta missä vaan, viikonloput keskenään, päivät vielä sijoituspaikassaan toukokuun ajan. Kun seuraava päivä koitti, lapsen loma oli jo alkanut, mutta oli vielä kerhossa koulun jälkeen, tuli tieto kiireellisestä sijoituksesta!!! Lapsi romahti. Häneltä vietiin jo luvattu loma. Sama toistui vielä kolmen viikon päästä uudelleen perustelemattomadta syystä, ilmoittamatta edes lomahakijalle. Oli jopa luvattu perhekuntoutus, jonka sossu peruutti. Aivan sairadta toiminta!!! Hallinto-oikeus ei puuttunut edes laittomasti tehtyihin sijoituksiin eikä rajoituksiin. Ei sanaakaan väärän todistuksen antamisesta oikeudessa. Jopa lapsen isä, joka ei ole huoltaja, joutui oikaisemaan sossun hänestä kertomansa valheen oikeudessa. Hovioikeuden istunnolla ei ollyt mutään merkitystä laittomuuksien todentamiseksi. Se oli läpihuutojuttu, sossukavereiden suojelemista, palkka juoksee; lapsen, hänen äidin, isänsä, läheisten, syntymästään saakka perheen tunteneiden tuttujen, opettajien, kerhonohjaajien, sijoituspaikan johtajan ja ohjaajan puheet huostaanoton välttämiseksi mitätöitiin. Huostaanottoa vaativat ainoastaan ne, joilla EI OLE MITÄÄN HENKILÖKOHTAISTA KONTAKTIA LAPSEEN EIKÄ HUOLTAJAAN!! Jos nimimerkki pitäusi laittaa tähän, se olisi: älä ikinä luota yhteenkään sosiaaliviranomaiseen, erityisesti jos sinulla on vaikeaa.

  VastaaPoista
 36. Hei, saat kuulostamaan tilanteessanne tehdyt ratkaisut mielivaltaisilta viranomaistoimilta. Perusteet päätöksille pitää olla sellaiset, jotka asianosaiset ymmärtävät. Sinun kannattaa keskustella päätöksestä oman vastuutyöntekijäsi kanssa. On tärkeää, että saisitte yhteistyön toimimaan, sillä se on edellytys myös lapsen kotiutukselle. Molemmin puolin pitää rakentaa luottamusta.

  VastaaPoista