lauantai 2. kesäkuuta 2012

Lastensuojelun kulttuurisen muutoksen vahvistaminen

Lastensuojelussa on edelleen vahvistettava kulttuurista muutosta, jonka perustaa rakennettiin lastensuojelun kansallisella kehittämisohjelmalla. Lastensuojelun tulee kaikessa toiminnassaan tukea lapsen vanhempien ja läheisten voimavaroja. Kulttuurista muutosta tulee tukea mm. täsmentämällä lastensuojelulakia tuomalla lakiin lapsille, nuorille ja vanhemmille oikeus läheisneuvonpitoon niin varhaisessa vaiheessa kuin mahdollista. Lastensuojelun kehittämistä tulee edelleen valtakunnallisesti myös ohjata ja tukea eri tavoin. Mm. näistä asioista keskusteltiin Valtiontalouden tarkastusviraston julkistaessa lastensuojelua koskevan tarkastusraportin 29.5.2012. Sain olla tilaisuudessa mukana.

Olen blogissani puhunut lastensuojelun palvelujärjestelmän kehittämisestä, paneutuvan lastensuojelutyön perusedellytyksistä (mm. aikaa jokaiselle asiakkaalle heidän tarpeidensa mukaan) ja osaamisen kehittämistarpeista, myös henkilöstörakenteesta, vanhempain kuntoutuspalvelujen kehittämisestä, valvonnasta jne...Tätä kehitystyötä ei nyt tueta kansallisesti riittävästi. Siihen ei riitä Kaste-ohjelman ehkäisevään lastensuojeluun liittyvät toimet, vaan tarvitaan lastensuojeluspesifisiä toimia.

Laitan tähän linkin Lastensuojelu-tarkastausraporttiin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti