lauantai 28. tammikuuta 2012

Ihan iholla-kasvuryhmät sijais- ja adoptiovanhemmille

Pesäpuu ry on kehittänyt sijais- ja adopiovanhemmille Ihan iholla-kasvuryhmän toimintamallin. Ohjaaja Heidi Kaipion mukaan (Sosiaalitieto-lehti 1/2012) mukaan sijaisvanhemmuudessa ollaan aina voimakkaiden tunteiden äärellä. Ryhmissä vanhemmat pyrkivät tiedostamaan miten oma kasvuhistoria vaikuttaa vanhemmuuteen ja näin voi paremmin ymmärtää miksi reagoi tietyllä tavalla tilanteissa. Kasvuryhmissä harjoitellaan vuorovaikutukseen liittyviä taitoja ns. place-ajattelun mukaan. Se rakentuu leikkisyydestä, rakkaudesta, hyväksynnästä, uteliaisuudesta ja empatiasta. Lyhenne place tulee mallin amerikkalaisen kehittäjän Daniel Hughes:n englanninkielisistä sanoista.

Kasvuryhmistä löytyy lisätietoa Pesäpuu ry:n sivuilta, jonka linkin lisään kirjoituksen loppuun. Pesäpuu on kehittänyt sijaishuollon ja erityisesti perhehoidon lasten, nuorten ja vanhempien erilaisia tuen malleja jo yli kymmenen vuoden ajan, ja toimii lastensuojelun ja sen perhehoidon kehittämisen erityisosaamisen keskuksena. Se on tunnettu korkealaatuisesta ja hyvin osaavasta työstään. Olen järjestön työstä myös henkilökohtaisesti erittäin ylpeä, kun olen saanut olla sitä perustamassa (mm. Kuntaliitto oli perustajajäsen). Suomessa toimii hyvin monia erittäin ansioituneita ja erinomaisesta työstään tunnettuja järjestöjä, joista siis yksi on tämä pieni Pesäpuu.

Perhehoidostahan tuli vuoden alussa ensisijainen sijaishuollon muoto - sijaishuoltomuoto tulee tietenkin aina valita lapsen tarpeiden mukaan. Liian harva lapsi voi päästä perhehoitoon. Haaste on lastensuojelun palvelujärjestelmälle kova: sijaisperheitä tarvitaan lisää, heidän tulee saada ennakkovalmennus ja riittävästi tukea arkiseen sijoitetun lapsen hoitoonsa. Kuntien tilanne vaihtelee, ja liikaa: joissakin on perhehoitoa kehitetty vuosien ajan, ja joissakin siihen on ryhdytty hiljattain. Sijaisperheiden ja ammatillisten perhekotien sekä lastensuojelulaitosten tulisi muodostaa alueellaan verkosto, jossa voidaan saada keskinäistä tukea, kouluttautua yhdessä, sopia lomitusmallien toteuttamisesta jne. Tämänkaltaista verkostoyhteistyötä on jo joillakin alueilla Suomessa olemassa - sitä tarvitaan lisää. Sijaishuoltopaikka (perhe tai perhekoti) tarvitsee lähitukea, ja sitä voisivat nykyistä huomattavasti enemmän tuoda perheille esim. sosiaaliohjaajat ja perhetyöntekijät. Kaiken lähituen ei tarvitse olla yksin sosiaalityöntekijöiden harteilla.

Ilman sijaisperheitä, ei lapsia perhehoitoon pystytä nykyistä enempää sijoittamaan. Perheitä tarvitaan siis lisää. Jos olet kiinnostunut, ole yhteydessä oman kuntasi lastensuojeluun, josta kyllä neuvotaan eteenpäin. Monilla alueilla kunnat ovat sopineet yhteistyökäytännöistä, joilla esim. perheet valmennetaan.

Lastensuojeluunkin on rantautunut ymmärrys siitä, että vertaisuudessa on voimaa ja vertaisryhmiä voidaan (ja pitää) tukea ammattilaisten toimesta. Lapsille on erityisesti Pesäpuu ry ollut kehittämässä vertaisryhmä-toimintaa, samoin nuorille, ja myös sijoitettujen lasten vanhemmille, sekä sijaisvanhemmille. Mielenterveys- ja päihdetyössähän on vertaistoiminnalla hyvin pitkät perinteet ja juuret. Sieltä on lähtöisin myös ns. kokemusasiantuntijuus-termi. Kokemusasiantuntijoita tarvitaan mm. kun ammattilaisia koulutetaan tai palveluja kehitetään. Myös lääkärikoulutuksessa käytetään kokemusasiantuntijoita. Laitan linkin lisätietoon kokemusasiantuntijuudesta kirjoituksen loppuun.

Joku lukija varmaan jälleen kommentoi, että lapsen etu on saada kasvaa omien vanhempiensa hoidossa ja lapsen omaa perhettä ja vanhempia pitää tukea ja auttaa nykyistä paremmin ns. avohuollon tukitoimilla, tai niin ettei lastensuojelua tarvittaisi ollenkaan. Olen samaa mieltä näiden lukijoiden kanssa. Mutta tunnustan kuitenkin tosiasian, että on myös perheitä, joissa lapsi tai nuori on vakavassa vaarassa, ja heidät on sijoitettava pois kotoaan. Ja jatkossa siis ensisijaisesti perhehoitoon, tavallisiin sijaisperheisiin tai ammatillisiin perheisiin, tai ammatillisiin perhekoteihin.

Linkki Pesäpuu ry:n sijaisvanhempien valmennus ja tuki sivulle

Linkki kokemusasiantuntija-sivustolle.

Linkki kokemuskoulutus-sivustolle.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti